กิจกรรม workshop

แบบฟอร์ม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


  • หมายเหตุ ตั้งชื่อ ID ผลงาน สำหรับผู้ประกวดเป็นอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว พร้อมตัวเลข 4 ตัว เช่น RUT2566
  • ชื่อ ID ผลงาน จะต้องตั้งเป็นชื่อไฟล์ผลงานด้วยเช่นกัน
  • คลิปความยาวไม่เกิน 45 วินาที ความละเอียด 720p (HD) : 1280 x 1280 ขึ้นไป
  • ระบุชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกับ ID ผลงาน
  • ไฟล์นามสกุล .MP4 หรือ.MOV ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB